REGULAMIN
Regulamin korzystania z Bonów Upominkowych
„Piękno w Prezencie”
w Salonie Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznym AFRODYTA, ul. Hallera , 26-600 Radom

I. Słownik pojęć

 • Bon Upominkowy „Piękno w Prezencie” – dokument uprawniający osobę obdarowaną/okaziciela do zakupu produktów i usług kosmetycznych lub skorzystania z określonego zabiegu znajdującego się w ofercie Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego AFRODYTA w Radomiu.
 • Osoba obdarowana/Okaziciel – osoba uprawniona do realizacji Bonu.
 • Bon – Bon Upominkowy „Piękno w Prezencie”.
 • Nabywca – osoba, która dokonuje zakupu Bonu Upominkowego „Piękno w Prezencie”.
 • Wydawca – Salon Kosmetyczno-Fizjoterapeutyczny AFRODYTA wydający Bony Upominkowe „Piękno w Prezencie”.

II. Warunki ogólne
1. W ofercie Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego AFRODYTA znajdują się Bony Upominkowe „Piękno w Prezencie” w dwóch opcjach:

 • Bon Upominkowy „Piękno w Prezencie” na określony zabieg.
 • Bon Upominkowy „Piękno w Prezencie” na określoną kwotę do wykorzystania na dowolny zabieg i zakup produktów detalicznych z ofert Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego AFRODYTA (tzw. bon wartościowy).
  Dostępne nominały: według życzenia nabywcy, minimalna wartość bonu to 50 PLN.
  2. Bon Upominkowy „Piękno w Prezencie” jest bonem na Okaziciela.
  3. Akceptowane formy płatności za Bon: gotówka, karta płatnicza, karta kredytowa, przelew.
  4. Miejsce zakupu Bonu:” Salon Kosmetyczno-Fizjoterapeutyczny AFRODYTA, ul. Hallera 2, 26-600 Radom.
  5. Miejsce realizacji Bonu:” Salon Kosmetyczno-Fizjoterapeutyczny AFRODYTA, ul. Hallera 2, 26-600 Radom.
  6. Ważność Bonu: 3 miesiące od daty zakupu (wyjątek: bony na usługi objęte promocją zachowują ważność w/w promocji).
  7. Bon może być zrealizowany podczas jednej lub więcej wizyt, aż do wyczerpania wartości Bonu, przy zachowaniu terminu jego ważności.
  8. Bony Upominkowe fundowane przez Salon Kosmetyczno-Fizjoterapeutyczny AFRODYTA jako gratyfikacja partnerów biznesowych, prezent w akcjach eventowych i konkursach, nie mają możliwości realizacji innej niż wskazana na bonie.
  9. Bon nie podlega zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
  10. Nie ma możliwości wydania reszty z Bonu w żadnej formie.
  11. Nabywca Bonu otrzymuje potwierdzenie zapłaty (paragon). Na specjalne życzenie wystawiamy również fakturę VAT.
  III. Zasady korzystania z Bonu Upominkowego „Piękno w Prezencie”
  1. Bon Upominkowy „Piękno w Prezencie” na określony zabieg:
  Warunkiem skorzystania z Bonu na określony zabieg jest brak przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań, osoba obdarowana może wybrać inny zabieg z oferty Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego AFRODYTA.
  W sytuacji, gdy cena nowego zabiegu przekracza cenę zabiegu wskazanego na bonie, osoba obdarowana pokrywa różnicę.
  2. Bon Upominkowy „Piękno w Prezencie” wartościowy:
  Bon wartościowy upoważnia do skorzystania z usług Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego AFRODYTA zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz wartością posiadanego Bonu. Jeżeli wybrany przez osobę obdarowaną zabieg przekracza kwotę Bonu, istnieje możliwość dopłaty do zabiegu. Warunkiem skorzystania z wybranego zabiegu jest brak przeciwwskazań do jego wykonania. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań kosmetyczka przedstawi katalog proponowanych zabiegów.
  Bon wartościowy upoważnia również do zakupu produktów z oferty Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego AFRODYTA zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz wartością posiadanego bonu. Jeżeli wybrany przez osobę obdarowaną produkt lub produkty przekraczają kwotę Bonu, istnieje możliwość dopłaty do zakupu.
  3. Osoba obdarowana ustala termin realizacji bonu telefonicznie pod numerem 48 360 64 99 lub 601 192 806 lub osobiście w recepcji Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego AFRODYTA.
  4. Bon należy okazać w recepcji Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego AFRODYTA przed skorzystaniem z zabiegu lub dokonaniem zakupu.
  5. Bon realizowany w trakcie kilku wizyt przechowywany jest w recepcji salonu.
  6. Realizacja bonu poprzedzona jest bezpłatną konsultacją kosmetyczną, mającą na celu wykluczenie przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
  7. Salon Kosmetyczno-Fizjoterapeutyczny AFRODYTA przyjmuje do realizacji wyłącznie nieuszkodzone bony, posiadające wszelkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem (numer seryjny bonu, datę ważności, podpis wystawiającego).
  8. Nabywcy bonu oraz osobie obdarowanej nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego AFRODYTA z tytułu zniszczenia bądź utraty bonu.
  9. W przypadku przekroczenia terminu jego ważności, okaziciel może bon wykorzystać pod warunkiem wykupienia dodatkowych usług lub produktów o wartości minimalnej, stanowiącej 50% wartości początkowej bonu.
  IV. Reklamacje
  1. Reklamacje związane z zakupem bonów przyjmowane są w formie pisemnej w Salonie Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznym AFRODYTA, ul. Hallera 2, 26-600 Radom.
  2. Podstawą uznania reklamacji jest KP, paragon lub faktura VAT.
  3. Termin rozpatrzenia reklamacji – do 2 tygodni od daty wpływu reklamacji.
  V. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011.
  2. Salon Kosmetyczno-Fizjoterapeutyczny AFRODYTA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu do wglądu w recepcji Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego AFRODYTA.
  3. Zakup bonu jest równoważny z akceptacją Regulaminu korzystania z Bonów Upominkowych „Piękno w Prezencie” Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego.
 • adres

  26-600 Radom
  ul. Hallera 2

  dołącz do nas

  NAPISZ DO NAS