REGULAMIN

Regulamin sprzedaży i realizacji Bonów prezentowych Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego AFRODYTA

DEFINICJE

  • Administrator Sklepu / Sprzedawca (Właściciel Serwisu) – Właścicielem oraz administratorem sklepu www.sklep.afrodyta.radom.pl jest firma Salon Kosmetyczno-Fizjoterapeutyczny AFRODYTA Celina Dzik z siedzibą w Radomiu, NIP: 948 152 19 63, REGON: 671954292.
  • Bon prezentowy (bon upominkowy „Piękno w Prezencie”; voucher) – dokument umożliwiający Użytkownikowi realizację u Wykonawcy wybranych usług umożliwiający dokonanie u Wykonawcy płatności za towar lub usługę. Istnieją dwa rodzaje Bonów prezentowych: Usługowy (na wybraną usługę/zabieg lub pakiet usług/zabiegów) oraz Kwotowy (na wybraną kwotę, określoną w PLN),
  • Użytkownik /Kupujący– każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) korzystający ze Sklepu z zamiarem nabywania za jego pośrednictwem Bonów prezentowych.
  • Wykonawca – Wykonawcą Bonów prezentowych oferowanych w Sklepie www.sklep.afrodyta.radom.pl jest właściciel serwisu, firma Salon Kosmetyczno-Fizjoterapeutyczny AFRODYTA z siedzibą w Radomiu.

§ 1

Bony prezentowe Salon Kosmetyczno-Fizjoterapeutyczny AFRODYTA
1. Bony prezentowe na dane usługi można wykorzystywać w Salonie Afrodyta na określoną dla danego Vouchera usługę lub pakiet usług.
3. Bony prezentowe dostępne są w dwóch formach: papierowej (drukowane) lub elektronicznej (w formacie pdf).
4. Bony prezentowe mogą być zakupione in blanco lub na wskazanego okaziciela.
5. Każdy Bon prezentowy posiada unikalny (niepowtarzalny) numer identyfikacyjny.
6.Bony prezentowe ważne są przez 6 miesięcy od daty zakupu.

§ 2

Zakup Bonu prezentowego Salon Kosmetyczno-Fizjoterapeutyczny AFRODYTA
1. Bon prezentowy może nabyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Zakup Bonu prezentowego następuje za pośrednictwem internetowego serwisu sklep.afrodyta.radom.pl oraz stacjonarnie w Salonie Afrodyta.
3. Chcąc dokonać zakupu Kupujący składa zamówienie określając rodzaj oraz ilość kupowanych Bonów prezentowych.
4. Dokonując zakupu Kupujący określa sposób dostawy Bonu prezentowego. Bony zakupywane w serwisie sklep.afrodyta.radom.pl mogą być wysyłane pocztą elektroniczną (w formie voucherów elektronicznych), jak również przesyłką kurierską (w formie papierowej). Wysyłka następuje na adres elektroniczny lub adres tradycyjny wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
5. Bony prezentowe w sprzedaży bezpośredniej mogą być odbierane osobiście w Salonie Afrodyta.
6. Płatność za zamówione Bony prezentowe może być dokonywana kartą kredytową lub przelewem bankowym. Afrodyta dla zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego sklep.afrodyta.radom.pl udostępnia możliwość dokonania płatności w trybie online. Rozliczenia internetowych płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego.
7. Wysyłka zakupionych Voucherów prezentowych następuje najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych* od zaksięgowania na rachunku bankowym Salonu Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznego Afrodyta pełnej kwoty należnej z tytułu zakupionych Voucherów prezentowych.
* W okresie przedświątecznym czas dostawy zakupionych bonów papierowych z wysyłką kurierem może się wydłużyć. Sklep dołoży wszelkich starań, by zakupione bony dotarły na czas, lecz nie ponosi odpowiedzialności za termin doręczenia bonów zakupionych po 20 grudnia.
8. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.
9. Kupujący dokonując rejestracji w sklep.afrodyta.radom.pl oświadcza, iż wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych w trakcie procesu zakupu w bazie danych Sklepu Afrodyta w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
10. Kupujący dokonując zakupu Bonu prezentowego Afrodyta oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

§ 3

Realizacja Bonów prezentowych Salon Kosmetyczno-Fizjoterapeutyczny AFRODYTA
1. Posiadacz Bonu prezentowego dokonuje rezerwacji usług bezpośrednio w Salonie Afrodyta w ramach wolnych terminów telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.
2. Dokonując rezerwacji Posiadacz Bonu prezentowego zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu Afrodyta o płatności Bonem podając jego rodzaj oraz nominał.
3. Bon prezentowy należy okazać w recepcji Salonu Afrodyta w dniu rezerwacji przed realizacją usługi.
4. Bony prezentowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
5. Posiadaczowi Bonu prezentowego nie przysługuje prawo otrzymania reszty w przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest mniejsza od wartości Bonu przedkładanych do zapłaty.
6. W przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest większa od wartości Bonu prezentowego przedkładanych do ich opłacenia Posiadacz Bonu prezentowego zobowiązany jest do dokonania stosownej dopłaty gotówką, kartą kredytową lub inną formą akceptowaną w Salonie Kosmetyczno-Fizjoterapeutycznym Afrodyta na pełną kwotę zakupionych usług.
7. Posiadacz Vouchera prezentowego dokonując płatności Voucherem oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 4

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu Bonu prezentowego Afrodyta
1. Kupującym dokonującym zakupu Vouchera prezentowego za pośrednictwem internetowego serwisu sklep.afrodyta.radom.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Bonu prezentowego bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
2. Odstąpienie od umowy zakupu Bonu prezentowego następuje poprzez wysłanie na adres Salon Kosmetyczno-Fizjoterapeutyczny AFRODYTA stosownego oświadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można kierować w formie elektronicznej na adres salon@afrodyta.radom.pl lub listownie na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej www.afrodyta.radom.pl/kontakt.
3. W przypadku odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po zrealizowaniu Vouchera prezentowego w Salonie Afrodyta.

§ 5

Zakup kosmetyków przez sklep Afrodyta
1. Klient zakupuje kosmetyki poprzez sklep Afrodyta, które są oryginalnie zapakowane oraz przydatne do użytku.
2. Klient może odebrać zakupiony w sklepie Afrodyta kosmetyk bezpośrednio w Salonie Afrodyta (odbiór stacjonarny), bądź też wybrać wysyłkę kurierską pod wskazany przez Klienta adres.
3. Wysyłka kosmetyków zakupionych w sklepie Afrodyta odbywa się do 4 dni roboczych przy czym sklep Afrodyta zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego czasu przez przyczyny niezależne od sklepu. O każdym wydłużeniu terminu realizacji sklep Afrodyta niezwłocznie poinformuje Klienta.
5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

adres

26-600 Radom
ul. Hallera 2

dołącz do nas

NAPISZ DO NAS